Phần mềm thiết kế bài giảng

ELEARNING PRO 3.6

GIỚI THIỆU

Đây là trang website cung cấp các phiên và nội dung bản mới nhất liên quan đến phần mềm thiết kế bài giảng điện tử eLearningPRO dành cho các trường học tại tỉnh Hưng Yên. 

DOWNLOADS

STT

Nội dung

Mô tả

Tải về

Kích thước

1

Phần mềm eLearning Version 3.6

Bản cập nhật mới (10/01/2016) cho phiên bản 3.0 và 3.5 icon-new.gif
(Trước đó bạn phải cài
eLearning Version 3.5)

Download

71 MB

2

Phần mềm eLearning Ver 3.6 (Full)

Bộ cài đặt đầy đủ Ver 3.6 (Không cần phải cài 3.0/3.5 trước đó)

Download

356 MB

3

Hướng dẫn nâng cấp lên Version 3.6

File PDF hướng dẫn nâng cấp từ version 3.0 và 3.5 lên 3.6 icon-new.gif

Download

492 KB

4

Video hướng dẫn nâng cấp lên Version 3.6

File Video hướng dẫn nâng cấp từ version 3.0 và 3.5 lên 3.6 icon-new.gif

Download 
(2 MB)

Xem trên

Youtube

5

Bài trình bày mẫu

Bài trình bày mẫu được thiết kế hoàn toàn từ phần mềm eLearningPRO

Download
29 MB

Xem

6

Thư viện bài giảng Lớp 1

Thư viện bài giảng các môn lớp 1icon-new.gif

Download

553 MB

7

Thư viện bài giảng Lớp 2

Thư viện bài giảng các môn lớp 2icon-new.gif

Download

355 MB

8

Thư viện bài giảng Lớp 3

Thư viện bài giảng các môn lớp 3icon-new.gif

Download

427 MB

9

Thư viện bài giảng Lớp 4

Thư viện bài giảng các môn lớp 4icon-new.gif

Download

672 MB

10

Thư viện bài giảng Lớp 5

Thư viện bài giảng các môn lớp 5icon-new.gif

Download

597 MB

11

Thư viện bài giảng Lớp 6

Thư viện bài giảng các môn lớp 6

Download

643 MB

12

Thư viện bài giảng Lớp 7

Thư viện bài giảng các môn lớp 7

Download

659 MB

13

Thư viện bài giảng Lớp 8

Thư viện bài giảng các môn lớp 8

Download

611 MB

14

Thư viện bài giảng Lớp 9

Thư viện bài giảng các môn lớp 9

Download

601 MB

15

Thư viện bài giảng 6,7,8,9

Thư viện bài giảng 6,7,8,9 (Tiếp)

Download

664 MB

16

Thư viện bài giảng Lớp 10

Thư viện bài giảng các môn lớp 10icon-new.gif

Download

637 MB

17

Thư viện bài giảng Lớp 11

Thư viện bài giảng các môn lớp 11icon-new.gif

Download

464 MB

18

Thư viện bài giảng Lớp 12

Thư viện bài giảng các môn lớp 12icon-new.gif

Download

675 MB

*** Lưu ý: Các thư viện bài giảng cho lớp 1,2,3,4,5 và 10,11,12 có thể cài đặt chỉ 1 hoặc nhiều đĩa và chỉ có tác dụng khi bạn cài đặt phiên bản cập nhật eLearningPRO 3.6!